Manusløft

Trenger manuset ditt et løft?

Har du skrevet, eller holder du på med å skrive en roman, men er usikker på om du er klar for å sende den til et forlag ennå? Her i Rettkonsulent får du en frilansredaktør til å se på manuset ditt. Tilbakemeldingen du får, ligner på den du får i et forlag, men den er rensket for generelle betraktninger. Du får spesifikke og konkrete tilbakemeldinger du faktisk kan jobbe videre med. Tilbakemeldingen kommer fra konsulenter med mastergrad i litteraturvitenskap og mye erfaring i å gjenkjenne et godt manus. En roman er en symbiose av virkemidler, språk og fortelling – og det gjelder å ha alle bestanddelene plassert på riktig sted for at boken skal formidle det du ønsker.

Det er ikke alltid den litterære intensjonen stemmer overens med forfatterens intensjon: Det er et hovedmål for Rettkonsulent at fortellingen forlater forfatterens hånd med sin opprinnelige intensjon. Det er ikke alltid man trenger å endre så mye, men noen ganger kan valg av språkdrakt eller andre elementer gi et helt nytt inntrykk. Hvordan man bygger opp en roman er essensielt for å gjøre boken leseverdig og interessant for mottakeren.

Et manusløft vil kunne hjelpe deg med komposisjonen av ditt manus, og bidra med et profesjonelt blikk på en tekst du selv kan ha sett deg litt blind på. Frilansredaktøren du får hjelp av har erfaring fra forlagsarbeid og vet hva forlagene ser etter i et manus. Et manusløft vil kunne være en kvalitetssikring av teksten din og en hjelp videre for å få nettopp din bok utgitt på et forlag senere.

Rent praktisk vil frilansredaktøren lese manuset ditt og gi helt konkrete tips til forandringer du som forfatter kan velge å benytte deg av. Et manusløft innebærer både språkvask og konsulentuttalelse samt hjelp til avrunding og ferdigstillelse av teksten.

Rettkonsulent Rannveig Larsen Austad utfører alle Rettkonsulents manusløft og samarbeider med flere forlag, og kan derfor være behjelpelige med å anbefale deg for et forlag som kan passe for din utgivelse. Et manusløft vil kunne hjelpe deg på vei i prosessen mot utgivelse, men vil likevel ikke kunne garantere deg det, da dette er opp til forlagene å bestemme.

Her kan du lese noen tilbakemeldinger andre har hatt etter manusløft.  Vi tilbyr også manusløft for barnebøker, poesisamlinger og andre skjønnlitterære sjangre.

Vi utfører kun manusløft på faglitterære utgivelser for forlag.

Les mer om de forskjellige nivåene under:

Nivå 1: (språk)
Korrekturlesing innbefatter ortografi og generell rettskriving

Nivå 2: (språk)
Språkvask språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing, den ser også på syntaks, allusjoner i språket og den generelle flyten ved hjelp av en konsekvensutredning av relative forekomster i teksten. En språkvask vil garantere god flyt i teksten.

Nivå 3 (språk og innhold)
Manusløft innbefatter korrekturlesing, språkvask og konsulentuttalelse. Dette er en mer omfattende prosess enn språkvask igjen, her ser vi også på hvordan litterære grep kan forbedre bruk av fortellerstemme, synsvinkel, karakterutvikling og plot m.m.

Bare konsulentuttalelse: (Innholdsanalyse, generelt om språk)
En konsulentuttalelse fungerer på et mer overordnet nivå, men gir også tips om litterære grep du kan ta. Den vil gi et helhetlig bilde av hva du trenger å jobbe med, men den konkretiserer ikke hvor i manuset med merknader det kan være formålstjenlig å ta disse grepene f .eks. Dette vil et manusløft gjøre: Da nærleses teksten. Mange kommer langt med en konsulentuttalelse. Er du en dreven skriver og forstår «hvor skoen trykker» vil du komme lagt med en konsulentuttalelse.

Her er noen barnebøker Rannveig Larsen Austad har vært redaktør for: