Priser

Dette er kun veiledende priser og fungerer som et minimum. Det er lettere å fastslå pris når vi har mottatt dokumentet ditt, først da ser vi hvor mye tid vi kommer til å bruke. Send en e-post hvor du beskriver din tekst til: oppdrag@rettkonsulent.no

Du vil motta en faktura samtidig som du mottar manuset ditt i retur.


Korrektur

Vanlig: 29,- per tusen tegn inkl. mellomrom*

Omfattende: 31,- per tusen tegn inkl. mellomrom*

Minimum 4 600,-

Etter avtale.

*Manus større enn 400 ttim. regnes etter timesats/fastpris.

Dersom forfatteren ikke har norsk som morsmål, må teksten språkvaskes før den eventuelt korrekturleses.


Språkvask

Vanlig: 39,- per tusen tegn inkl. mellomrom*

Omfattende: 43,- per tusen tegn inkl. mellomrom*

Minimum 5 200,- vil variere med antall sider eller tegn.

Etter avtale.

*Manus større enn 400 ttim. regnes etter timesats/fastpris.

(Språkvask for forlag + redaksjonell tilbakemelding 39,- per tusen tegn inkl. mellomrom)


Manusløft

fra 8 600,- vil variere med antall sider eller tegn*

Etter avtale.

*Manus større enn 400 ttim. regnes etter timesats/fastpris. Konsulentuttalelse er inkludert i manusløftet.


Konsulentuttalelse

54,9 per tusen tegn inkl. mellomrom, vil variere med antall sider eller tegn.

Etter avtale. Minstepris 8 600,-


Oversettelse (basert på Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings satser)

Samleverk: Engangshonorar kr 840,88 pr. side à 2 000 tegn (inkl. mellomrom)
Leksikalske verk: Engangshonorar kr 21,21 pr. linje à 46 tegn (inkl. mellomrom)
Antologier: Engangshonorar: kr 132, – per side à 2000 tegn (inkl. mellomrom) og per 1000 eksemplar
Øvrig tekst: Fra 1. juli 2021 er normalhonorarsatsen kr 226 per 1000 tegn, medregnet mellomrom. Satsen reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for et utvalg av ansatte i noen av Forleggerforeningens medlemsforlag.

Etter avtale.

Dersom teksten skal anvendes i kommersiell øyemed tilkommer MVA**


Litterær veiledning på kontor. Tjenesten er fritatt MVA**

30 min 6 600,-

60 min 9 600,-

Etter avtale. Send e-post til rla@rettkonsulent.no


Dersom prisen skal utregnes ved hjelp av timepris, sender du oss et par sider som representerer manuset i sin helhet. Deretter regner vi ut en pris basert på hvor mange timers effektivt arbeid ditt oppdrag krever.

Timepris: 1690,- Tjenesten er fritatt MVA**


** Rettkonsulent følger Lov om merverdiavgift § 3-5 første ledd. For deg som bruker våre tjenester vil det si: Er oppdraget å anse i undervisningsøyemed, uten kommersielle interesser, fritas oppdraget MVA. Er oppdraget derimot å anse som rådgivning, eller er av kommersiell art, gjelder ikke fritaket.