Korrektur

Trenger du hjelp med korrekturlesingen?
Rettkonsulent tilbyr korrekturlesing av all slags tekst. Korrekturlesing innebærer en gjennomgang av rettskriving og grammatikk i din tekst. Tjenesten er beregnet på tekst som stort sett er ferdig, både i form og innhold, men som trenger en profesjonell gjennomgang av rettskrivingen. Fokuset under lesingen ligger på ortografiske feil, korrekt tegnsetting og korrekte bøyningsformer. Språkvask innebærer en mer omfattende gjennomgang av språket og anbefales dersom du er usikker på om det du har skrevet gir mening. Du kan lese mer om hva språkvask innebærer her. Dersom det ikke er mye, rettes også syntaksfeil som en del av korrekturlesningen, slik at setningsoppbygningen i teksten flyter bedre. Dersom forfatteren ikke har norsk som morsmål, må teksten språkvaskes før den eventuelt korrekturleses.

«En tekst uten skrivefeil fremstår som langt mer profesjonell og troverdig!»

Rettkonsulent tilbyr korrekturlesing av:
Romaner og annen skjønnlitteratur
Faglitteratur og annen sakprosa
Formelle brev og skriv
Doktor,- master- og bacheloroppgaver og andre oppgaver på universitets- og høyskolenivå.
Reklame og katalogtekster
Annen type tekst

Veiledende prisoversikt

Les mer om de forskjellige nivåene under:

Nivå 1: (språk)
Korrekturlesing innbefatter ortografi og generell rettskriving.

Nivå 2: (språk)
Språkvask språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing, den ser også på syntaks, allusjoner i språket og den generelle flyten ved hjelp av en konsekvensutredning av relative forekomster i teksten. En språkvask vil garantere god flyt i teksten.

Nivå 3 (språk og innhold)
Manusløft innbefatter korrekturlesing, språkvask og konsulentuttalelse. Dette er en mer omfattende prosess enn språkvask igjen, her ser vi også på hvordan litterære grep kan forbedre bruk av fortellerstemme, synsvinkel, karakterutvikling og plot m.m.

Bare konsulentuttalelse: (Innholdsanalyse, generelt om språk)
En konsulentuttalelse fungerer på et mer overordnet nivå, men gir også tips om litterære grep du kan ta. Den vil gi et helhetlig bilde av hva du trenger å jobbe med, men den konkretiserer ikke hvor i manuset med merknader det kan være formålstjenlig å ta disse grepene f .eks. Dette vil et manusløft gjøre: Da nærleses teksten. Mange kommer langt med en konsulentuttalelse. Er du en dreven skriver og forstår «hvor skoen trykker» vil du komme lagt med en konsulentuttalelse.