Språkvask

Trenger teksten din språkvask?
Språkvask er en tjeneste som gir teksten din bedre flyt. Din språkkonsulent vil i tillegg til å rette skrivefeil og ortografi (korrekturlesing) også se på setningsoppbygningen (syntaks), språkbruk og endre uheldige assosiasjoner i teksten. Du bør velge språkvask hvis du er usikker på om det du har skrevet har en god flyt.

Et klart og godt språk er viktig for å fremme budskapet. En litt uheldig formulering eller uklarheter i teksten kan ha mye å si for hvordan du blir (mis)forstått. Konsulenten som leser din tekst vil kunne forandre rekkefølgen av ord, bytte ut ord med andre, og benytte andre litterære grep for å gjøre teksten din mer leseverdig − uten å forandre tekstens intensjon eller mening.

«En språkvask endrer ikke hva du sier, men hvordan du sier det.»

En språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing. Den krever noe mer arbeid, men kan ofte lønne seg fordi konsulenten vil fokusere på hele tekstens uttrykk.

Rettkonsulent tilbyr språkvask av:
Romaner og annen skjønnlitteratur
Faglitteratur og annen sakprosa
Formelle brev og skriv
Master- og bacheloroppgaver og andre oppgaver på universitets- og høyskolenivå
Doktoravhandlinger
Reklame og katalogtekster
Annen type tekst

Veiledende prisoversikt

Les mer om de forskjellige nivåene under:

Nivå 1: (språk)
Korrekturlesing innbefatter ortografi og generell rettskriving

Nivå 2: (språk)
Språkvask språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing, den ser også på syntaks, allusjoner i språket og den generelle flyten ved hjelp av en konsekvensutredning av relative forekomster i teksten. En språkvask vil garantere god flyt i teksten.

Nivå 3 (språk og innhold)
Manusløft innbefatter korrekturlesing, språkvask og konsulentuttalelse. Dette er en mer omfattende prosess enn språkvask igjen, her ser vi også på hvordan litterære grep kan forbedre bruk av fortellerstemme, synsvinkel, karakterutvikling og plot m.m.

Bare konsulentuttalelse: (Innholdsanalyse, generelt om språk)
En konsulentuttalelse fungerer på et mer overordnet nivå, men gir også tips om litterære grep du kan ta. Den vil gi et helhetlig bilde av hva du trenger å jobbe med, men den konkretiserer ikke hvor i manuset med merknader det kan være formålstjenlig å ta disse grepene f .eks. Dette vil et manusløft gjøre: Da nærleses teksten. Mange kommer langt med en konsulentuttalelse. Er du en dreven skriver og forstår «hvor skoen trykker» vil du komme lagt med en konsulentuttalelse.