• Språkvask

    Trenger teksten din språkvask?

    Språkvask er en tjeneste som gjør teksten mer leselig og gir den bedre flyt. Ved en språkvask vil din konsulent i tillegg til å rette skrivefeil og ortografi, også se på setningsoppbygningen og språkbruken i teksten.

    Post Tagged with
Comments are closed.