Konsulentuttalelse

Trenger du konsulentuttalelse?

Rettkonsulent tilbyr profesjonelle konsulentuttalelser av romaner, andre skjønnlitterære tekster og sakprosa. Både forlag og privatpersoner bruker Rettkonsulents tjenester.

 

Innhold i en klassisk konsulentuttalelse:

  • Vurdering av innhold og form
  • Vurdering av oppbygning og karakterportrett
  • Vurdering av målgruppe/segment
  • Språklig kvalitetsvurdering
  • Salgbarhetsvurdering
  • (Innenfor rimelighetens grenser er også spesifikke ønsker om kvalitetsvurdering med tanke på detaljer/usikkerhetsmomenter fra forfatter inkludert.)
  • Din konsulent har mastergrad i allmenn litteraturvitenskap, flere års erfaring fra konsulentuttalelser for anerkjente forlag, og bred kompetanse innenfor vurdering av samtids- og populærlitteratur.

 

Veiledende prisoversikt

Les mer om de forskjellige nivåene under:

Nivå 1: (språk)
Korrekturlesing innbefatter ortografi og generell rettskriving

Nivå 2: (språk)
Språkvask språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing, den ser også på syntaks, allusjoner i språket og den generelle flyten ved hjelp av en konsekvensutredning av relative forekomster i teksten. En språkvask vil garantere god flyt i teksten.

Nivå 3 (språk og innhold)
Manusløft innbefatter korrekturlesing, språkvask og konsulentuttalelse. Dette er en mer omfattende prosess enn språkvask igjen, her ser vi også på hvordan litterære grep kan forbedre bruk av fortellerstemme, synsvinkel, karakterutvikling og plot m.m.

Bare konsulentuttalelse: (Innholdsanalyse, generelt om språk)
En konsulentuttalelse fungerer på et mer overordnet nivå, men gir også tips om litterære grep du kan ta. Den vil gi et helhetlig bilde av hva du trenger å jobbe med, men den konkretiserer ikke hvor i manuset med merknader det kan være formålstjenlig å ta disse grepene f .eks. Dette vil et manusløft gjøre: Da nærleses teksten. Mange kommer langt med en konsulentuttalelse. Er du en dreven skriver og forstår «hvor skoen trykker» vil du komme lagt med en konsulentuttalelse.