Forlagstjenester

Rettkonsulent tilbyr redaktørtjenester for forlag og har erfaring med både faglitterære og skjønnlitterære utgivelser.

Rettkonsulent samarbeider forløpende med disse forlagene pr. 2024:

  • Lagadus forlag
  • Abstrakt forlag
  • Museumsforlaget
  • Heinersen forlag

Se ellers øvrige samarbeidspartnere her.

Kontakt for samarbeid om enkeltprosjekter eller større samarbeid:

Daglig leder: Rannveig Larsen Austad

rla@rettkonsulent.no / 45 03 22 42

Les mer om de forskjellige nivåene under:

Nivå 1: (språk)
Korrekturlesing innbefatter ortografi og generell rettskriving

Nivå 2: (språk)
Språkvask språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing, den ser også på syntaks, allusjoner i språket og den generelle flyten ved hjelp av en konsekvensutredning av relative forekomster i teksten. En språkvask vil garantere god flyt i teksten.

Nivå 3 (språk og innhold)
Manusløft innbefatter korrekturlesing, språkvask og konsulentuttalelse. Dette er en mer omfattende prosess enn språkvask igjen, her ser vi også på hvordan litterære grep kan forbedre bruk av fortellerstemme, synsvinkel, karakterutvikling og plot m.m.

Bare konsulentuttalelse: (Innholdsanalyse, generelt om språk)
En konsulentuttalelse fungerer på et mer overordnet nivå, men gir også tips om litterære grep du kan ta. Den vil gi et helhetlig bilde av hva du trenger å jobbe med, men den konkretiserer ikke hvor i manuset med merknader det kan være formålstjenlig å ta disse grepene f .eks. Dette vil et manusløft gjøre: Da nærleses teksten. Mange kommer langt med en konsulentuttalelse. Er du en dreven skriver og forstår «hvor skoen trykker» vil du komme lagt med en konsulentuttalelse.