Vet du egentlig hva en språkvask innebærer?

Trenger teksten din språkvask?
Språkvask er en tjeneste som gir teksten din bedre flyt. Din språkkonsulent vil i tillegg til å rette skrivefeil og ortografi (korrekturlesing) også se på setningsoppbygningen (syntaks), språkbruk og endre uheldige assosiasjoner i teksten. Du bør velge språkvask hvis du er usikker på om det du har skrevet har en god flyt.

Et klart og godt språk er viktig for å fremme budskapet. En litt uheldig formulering eller uklarheter i teksten kan ha mye å si for hvordan du blir (mis)forstått. Konsulenten som leser din tekst vil kunne forandre rekkefølgen av ord, bytte ut ord med andre, og benytte andre litterære grep for å gjøre teksten din mer leseverdig − uten å forandre tekstens intensjon eller mening.

«En språkvask endrer ikke hva du sier, men hvordan du sier det.»

En språkvask er en mer omfattende prosess enn korrekturlesing. Den krever noe mer arbeid, men kan ofte lønne seg fordi konsulenten vil fokusere på hele tekstens uttrykk.

 

Du kan lese mer om språkvask her og Rettkonsulents tjenester her.