Stikkord: barnebok

  • Tusen takk for grundig uttalelse! – Eva Koefoed Sevaldson

    «Ved siden av nytten jeg har av ditt «utenforblikk», har selve det å sende manuset fra meg vært godt for min egen prosess. Jeg har liksom fått materialet ut av «privatsfæren» og mener at jeg klarer å se mer objektivt på det. Veldig bra! Kjenner at jeg er modigere med tanke på å gjøre mer… Continue reading

  • Språkvask

    Trenger teksten din språkvask? Språkvask er en tjeneste som gjør teksten mer leselig og gir den bedre flyt. Ved en språkvask vil din konsulent i tillegg til å rette skrivefeil og ortografi, også se på setningsoppbygningen og språkbruken i teksten. Continue reading