Sendt til forlaget

Jeg har nå fullført opprettingen av manusløftet og sendt manuskriptet til Gyldendal Norsk Forlag AS.

Praktisk talt alle anmerkninger er grepet fatt i og bearbeidet. Jeg er spesielt takknemlig for forslaget om Steinars […], påpeking av behov for tidlig trusselbilde fra […] og behov for revidert avslutning.

Av andre grep som er tatt kan nevnes introdusering av bakenforliggende trussel fra XX på et tidligere stadium og forskjellig organisering fra XX, innføring av tanker og følelser for XX (selv om ikke historien blir sett gjennom hennes øyne), XX oppdager XXs interesse for XX på et tidligere stadium, han tenker tilbake på en skjellsettende hendelse fra barndommen, XX modnes noe mer etter kysset med XX (men begrenset grunnet kort tidsspenn), moren til XX er mer bestemt overfor faren, innføring av Steinars […] som du foreslår og laget ny avslutning som knytter trådene bedre.

Planen framover er å arbeide videre med et annet manuskript, som kan fungere som bind 2. Det er stor sannsynlighet for at dette etter hvert havner hos deg. Jeg er imponert over den grundighet og kreativitet som du utviste under gjennomgangen, og takker enda en gang for kommentarer og forslag til utbedringer.

Mvh. XX

Legg igjen en kommentar