Rannveig Larsen Austad

Daglig leder Rannveig Larsen Austad: rla@rettkonsulent.no / 45 03 22 42

Jobberfaring
Rettkonsulent
Januar 2012 – dags dato
Daglig leder
For oppdrag og referanser – se nyheter
Eller kunder her
Abstrakt forlag
August 2012 – dags dato
Forlagsredaktør
Redaksjonelle oppgaver
Konsulentuttalelser
Korrektur og språkvask av utgivelser
Drift av nettside: salg og oppfølging
Royalty
Editor nonfiction books
Design and preparing for publishing
Executive Literary Criticism, editorial Comments and all sorts of Proofreading
ČálliidLágádus forlag
2020 – dags dato
Redaksjonelle oppgaver
Konsulentuttalelser
Korrektur og språkvask av utgivelser
Litteraturhuset i Oslo
Desember 2008 – mars 2013
Frilanser – arrangementansvarlig
August 2011 – mars 2013
Prosjektleder for ungdom
Oslo Bokfestival 2013
Januar 2013 – september 2013
Inspisient
Introdusør
Oslo Bokfestival 2012 
Januar 2012 – september 2012
Samtaleleder i bokbadet med Finn Bjelke
Introdusør: 48 poster
Konferansier
Se program her
Volumfestivalen 2012 
Januar 2012 – september 2012
Samtaleleder i bokbad med Lars Mytting
Samtaleleder i bokbad med Gert Nygårshaug
Volumfestivalen 2010 
Januar 2010 til oktober 2010
Litteraturansvarlig
Samtaleleder i bokbad med Lars Mytting
Konferansier for litteraturarrangementene
Utdanning Universitetet i Oslo
Avgangsår 2010  – master 
Master i litteraturvitenskap  · Master in Comparative Literature ·
Litteraturvitenskapelig forskningspraksis
Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap
Verdenslitteratur
Teorier om det gestiske i det 20. århundrets litteraturteori
Nordisk litteratur: Litterære dystopier
Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap: Dystopisk aktualitet:
Du kan lese den her
Høgskolen i Oslo og Akershus
Avgangsår 2012 – master
Master i Kulturledelse
Ledelse
Kommunikasjon og medier
Kulturelt entreprenørskap
Bedriftsøkonomi
Organisering og ledelse av kunst og kultur
Prosjektledelse
Universitetet i Oslo
Avgangsår 2011 – mellomfag
Kriminologi
Entreprenørskap og markedsføring
Københavns Universitet
Avgangsår 2006 – kandidatgrad
Antikken
Mesopotamisk religion
Filosofi i det 20 århundre
Universitetet i Oslo
Avgangsår 2007 – bachelor
Bachelor i litteraturvitenskap
Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
Vestens litteratur fra antikken til 1700
Vestens litteratur fra 1900 til i dag
Tekstutgivelse og bokhistorie
Litterært fordypningsemne: Kjærlighetsmotivet i litteraturen
Nordisk litteratur: Nordisk Litteratur 1800 – 2000
Nordisk litteratur: Nordisk litteratur 1500 – 1800
Nordisk litteratur: Det nasjonales epoke: Norsk litteratur 1800 – 2000
Nordisk litteratur: Tekstbedømmelse
Personlighets- og abnormalpsykologi
Antikkens og senantikkens religioner
Examen facultatum, tekst og tolkning
Examen philosophicum