Rannveig Larsen Austad

Daglig leder Rannveig Larsen Austad: rla@rettkonsulent.no / 45 03 22 42

Jobberfaring 
 Rettkonsulent
 Januar 2012 – dags dato
 Daglig leder
 For oppdrag og referanser – se nyheter
Eller kunder her
 Abstrakt forlag
 August 2012 – dags dato
 Forlagsredaktør
 Redaksjonelle oppgaver
 Konsulentuttalelser
 Korrektur og språkvask av utgivelser
 Drift av nettside: salg og oppfølging
 Royalty
 Editor nonfiction books
 Design and preparing for publishing
 Executive Literary Criticism, editorial Comments and all sorts of Proofreading
 ČálliidLágádus forlag
 2020 – dags dato
 Redaksjonelle oppgaver
 Konsulentuttalelser
 Korrektur og språkvask av utgivelser
 Litteraturhuset i Oslo
 Desember 2008 – mars 2013
 Frilanser – arrangementansvarlig
 August 2011 – mars 2013
 Prosjektleder for ungdom
 Oslo Bokfestival 2013
 Januar 2013 – september 2013
 Inspisient
 Introdusør
 Oslo Bokfestival 2012 
 Januar 2012 – september 2012
 Samtaleleder i bokbadet med Finn Bjelke
 Introdusør: 48 poster
 Konferansier
 Se program her
 Volumfestivalen 2012 
 Januar 2012 – september 2012
 Samtaleleder i bokbad med Lars Mytting
 Samtaleleder i bokbad med Gert Nygårshaug
 Volumfestivalen 2010 
 Januar 2010 til oktober 2010
 Litteraturansvarlig
 Samtaleleder i bokbad med Lars Mytting
 Konferansier for litteraturarrangementene
  
UtdanningUniversitetet i Oslo
 Avgangsår 2010  – master 
 Master i litteraturvitenskap  · Master in Comparative Literature ·
 Litteraturvitenskapelig forskningspraksis
 Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap
 Verdenslitteratur
 Teorier om det gestiske i det 20. århundrets litteraturteori
 Nordisk litteratur: Litterære dystopier
 Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap: Dystopisk aktualitet:
Du kan lese den her
 Høgskolen i Oslo og Akershus
 Avgangsår 2012 – master
 Master i Kulturledelse
 Ledelse
 Kommunikasjon og medier
 Kulturelt entreprenørskap
 Bedriftsøkonomi
 Organisering og ledelse av kunst og kultur
 Prosjektledelse
 Universitetet i Oslo
 Avgangsår 2011 – mellomfag
 Kriminologi
 Entreprenørskap og markedsføring
 Københavns Universitet
 Avgangsår 2006 – kandidatgrad
 Antikken
 Mesopotamisk religion
 Filosofi i det 20 århundre
 Universitetet i Oslo
 Avgangsår 2007 – bachelor
 Bachelor i litteraturvitenskap
 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
 Vestens litteratur fra antikken til 1700
 Vestens litteratur fra 1900 til i dag
 Tekstutgivelse og bokhistorie
 Litterært fordypningsemne: Kjærlighetsmotivet i litteraturen
 Nordisk litteratur: Nordisk Litteratur 1800 – 2000
 Nordisk litteratur: Nordisk litteratur 1500 – 1800
 Nordisk litteratur: Det nasjonales epoke: Norsk litteratur 1800 – 2000
 Nordisk litteratur: Tekstbedømmelse
 Personlighets- og abnormalpsykologi
 Antikkens og senantikkens religioner
 Examen facultatum, tekst og tolkning
 Examen philosophicum