Nok en språkvask levert!

Denne gangen har Rettkonsulent RLA fordypet seg i museumsetiske krenkelser i Honneths ånd.

Favoritten ble: «Dersom Den Andre ikke reagerer slik man selv ubevisst forventer, føler man seg avvist og reagerer med mistillit og moralske beskyldninger.» (Løgstrup 2000)