Litteraturhuset

 *

Korte introduksjoner på 5-10 min:

Snikkikk med Levi Henriksen

Lørdagsforedraget med Terje Tvedt

Tore Rem om Charles Dickens

Trond Berg Eriksen om Augustin

Camilla Serch-Hanssen om Kant

Ellen Marie Krefting om Rousseau

Sigrun Slapgard om Paradishagen

Jørgen Sandemose om Marx

Lars Borgersrud om krigsmotstand

Arrangementer/workshops

Høstungdom er en rekke verksteder og arrangemeneter for ungdom. Ansvarlig i 2010, 2011 og 2012

-Se programmet for 2012 her.

Ny debatt! Er en debattserie for og av ungdom. Ansvarlig for program fra 2010-2012

Ny bok! er Litteraturhusets litteraturserie av og for ungsom, der man inviterer til samtaler ledet av ungdommene selv. Rannveig L er idéskaper og initiativtaker til litteraturserienserien.

Annet konsulentarbeid:

Redigering av program til programkatalogen, nettpublisering, og litterære introduksjoner for flere klassetrinn og barnehager.

Rannveig Larsen har jobbet på Litteraturhuset, hvor oppgavene som står listet opp under, er relatert til tjenester som Rettkonsulent nå tilbyr.